MILJÖPOLICY

Nedan har vi samlat information om, dels innehåll i våra gnuggistatueringar, tester vi genomfört och om aktuell lagstiftning för kosmetiska produkter i Europa: European Cosmetics Regulation EU 1223 / 2009 samt Like inks miljöarbete.

Miljöarbete
Från och med år 2022 drivs alla miljöfrågor på Like ink av en särskild miljöansvarig. Genom den miljöansvarige ökar samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer, anställda och samarbetspartners. Like inks miljöarbete, som inleddes redan vid start 2014 omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget.

Like ink gnuggistatueringar har alltid varit och kommer alltid att vara veganska. Detta är en viktig fråga för oss och det innebär att inga ingredienser är från djur och våra produkter är inte heller testade på djur. Detta är också ett krav vi ställer på våra leverantörer.

När det kommer till ingredienser i våra tatueringar, så erbjuder vi enbart våra egna hudsäkra, veganska tatueringar som är testade enligt European Cosmetics Regulation EU 1223 / 2009 och registrerade i CPNP som är ett register över alla kosmetiska produkter på den Europeiska marknaden. Att vara registrerad i CPNP är ett krav för att en kosmetisk produkt ska få finnas på marknaden. Utöver det har vi utfört stabilitetstest, hållbarhetstest och kemikalie-tester som visar att våra gnuggisar inte innehåller skadliga kemikalier och ligger under aktuella gränsvärden. Vi har också en EN71-3 rapport (test enligt leksaksdirektivet i Europa) samt ett dermatologiska test där 50 personer (28 friska personer, 3 med eksem, 3 med allergi och 16 personer med känslig hud) ingen av dessa 50 reagerade på testet som varade i 14 dagar. Like inks gnuggitatueringar uppfyller idag alla EU´s högt ställda krav när det gäller kosmetiska produkter.

Vi på Like ink har också blivit granskade av Läkemedelsverket utan anmärkningar på vare sig märkning, registrering eller tatueringarnas innehåll.

Detta ihop med dom val vi gjort av server, tryckeri, transportbolag och leverantör av samtliga trycksaker vi måste använda gör att vi vågar kalla våra gnuggistatueringar för ett mycket bra och säkert val. Detta oavsett om du letar efter ett miljövänligt marknadsföringsmaterial för events både inom och utomhus, till kalas, bröllop, för dig som är tatueringsintresserad och för allt annat spännande man kan använda Like inks gnuggisar till!

Hållbart material bygger framtiden och även om Like ink är en liten spelare i en stor värld så väljer vi att göra bästa möjliga miljöval. Nedan kan ni läsa mer om Like inks och våra leverantörers miljöarbete.

I Vardagen
– All skriftlig kommunikation sker digitalt
– Vi tar emot samtliga fakturor digitalt
– Källsortering
– Ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder
– Miljövänlig produktutveckling
– Säkerställa att våra leverantörer uppfyller våra högt uppställda miljökrav
– Print-On-Demand – Vi tillverkar gnuggisar efter inkommen beställning. Allt material utnyttjas och hamnar hos kund istället för på en lagerhylla.
– Val av leverantörer

Trycksaker
Det finns stora miljövinster med rätt, förpackningar, kuvert, följebrev, packmaterial, tejp och dekaler.

Koldioxidutsläppen från produktion och transport av allt papper vi köper in kompenseras genom trädplantering i Afrika. På så sett drar vi ett extra strå till stacken för att motverka växthuseffekten på vår fina planet.

Det finns många miljöcertifieringar för dessa produkter, nedan benar vi ut vad det faktiskt innebär.

FSC® (Forest Stewardship Council)
Forest Stewardship Council® (FSC®) är en global ej vinstdrivande organisation med målet att främja ansvarsfull förvaltning av vår planets skogar. FSC definierar standarder som baseras på principer för en ansvarsfull skogsförvaltning och som går i linje med miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen.

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
PEFC-certifiering garanterar att pappret som vi köper in är tillverkat av massa uteslutande från hållbart förvaltade skogar. Det innebär att man skyddar skogsresurser och tar noga hänsyn till den ekonomiska och sociala välfärden för den berörda befolkningen.

PCF (Process Chlorine Free)
Detta innebär att pappret är tillverkat helt utan användning av klor i processen vid blekning.

EU Ecolabel (EU Blomman)
EU Blomman är en europeisk certifiering som styrs av EU-kommissionen med oberoende och opartiska organisationer. Tillsammans ansvarar dessa för implementering på nationell nivå. EU Blomman garanterar en låg miljöpåverkan vid tillverkning av papper. Det innebär lågt luft- och vatten utsläpp, reducerad konsumtion av elektricitet och minimalt spill.

Svanen eller Nordic Eco Label
Svanens certifiering och kriterier bestäms av den Nordiska Miljömärkningsnämnden. När det gäller papper ställdes det i de första kriterierna endast 3 krav på låga utsläpp: svavel till luft, klororganiska föreningar och syreförbrukande ämnen till vatten. Dessa kriterier har sedan dess skärpts flera gånger och är idag ett digert och heltäckande dokument.

ISO 9001 certifiering
Vår leverantör av trycksaker är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Blue Angel
Den färg vi använder för att tillverka gnuggisar med är Blue Angel certifierad. Det är en märkning som visar att produkten belastar miljön mindre och uppfyller högt ställda krav när det gäller skydd av människors hälsa. Men det ställer också höga krav på kvalitet!

Transport
Vi på Like ink producerar alla tatueringar i Malmö, Sverige.

Vi gör ett fåtal stora inköp av det material vi förbrukar per år, detta för att minska onödiga transporter. Malmö är en mindre stad och skateboard och cykel är det självklara färdmedlet när vi transporterar oss själva mellan tryckeri, möten och kontor. Utöver fysiska möten i Malmö är vi som e-handlare vana att sköta kommunikation digitalt.

För leveranser / transport till våra kunder och det blir en hel del så samarbetar vi sedan många år med Postnord. Vi på Like ink klimatkompenserar för alla frakter, kuvert och trycksaker. Ett självklart val.

Postnords miljöarbete når upp till guldnivå i IPC årliga ranking. Postnords arbetar målmedvetet för att minska sin egen, leverantörers och sina kunders miljöbelastning och det samma gäller för oss på Like ink. Postnords ambitioner är att ta sikte mot ett fossilfritt 2030.

Server och domäner
Liksom oss människor så måste vår fina webbshop ha en adress och någonstans att bo!

Vi använder oss utav Oderland som är med i The Green Web Foundation för all hosting och för Oderland är minskandet av vårt klimatavtryck en prioriterad fråga. Like ink använder sig utav en helt virtualiserad hostingmiljö. Ovan gäller också Loopia, en av Like inks leverantörer av domäner.

Dermatologiskt test: Ladda hem rapport
EN71-3: Ladda hem rapport
Kemikalietest: Ladda hem rapport

Utöver detta har vi låtit två företag som jobbar med säkerhetsbedömningar av kosmetiska produkter göra sin bedömning. Båda bedömer att Like Ink uppfyller aktuell lagstiftning och att våra tatueringar är säkra att använda. Tatueringarna är CE märkta.

Ingredienser
Färg
Polyester resin, Styrene acrylate copolymer, Synthetic Wax, Silica, CI 77891, CI 77266, CI 15850, CI 74160, CI 19140
Plastfilm med lim
Cellulose, Polyethylene Terephtalate, Acrylates Copolymer, Polypropylene
Papper med lim
Cellulose, Clay minerals, Acrylates Copolymer, Starch Acetate, Dextrin, Silica

Dermatologically logga

DERMA TESTED

EU Cosmetic Regulation logo

COSMETIC REGULATION
EU 1223 / 2009

Im Vegan logo

I´M VEGAN APPROVED BY DJURENS RÄTT

Kemikalietest logotyp. Kemikalietestade temporära tatueringar Like ink

CHEMICAL TESTED

EN71 logo

EU SAFETY OF TOYS

Hur återvinner jag en gnuggistatuering?
Skyddsplasten som tas av innan applicering: Återvinn som plast
Pappret som lossnar när du applicerar tatueringen: Återvinn som papper

Gnuggistatueringen kommer att flagna bort bit för bit och det är helt ok att inte återvinna. Tvättar du bort gnuggisen kommer du få en liten massa av färg och lim – detta slänger du i hushållssoporna.

För frågor kontakta oss på info@likeink.se